Algemeen - 10/2023

Welkom Marc Stevens, wettelijk vertegenwoordiger SDM

Laurence De Munter

Securities De Munter is opgetogen een nieuw teamlid aan u te kunnen voorstellen. Sinds 4 oktober heeft Marc Stevens onze beursvennootschap in Brussel vervoegd. Hij is al 30 jaar gelukkig getrouwd en vader van drie kinderen: Jules, Sofie en Jef. Hij vervoegt dus zijn zoon Jules, die ook al bij ons werkt.

Marc is van opleiding lic TEW aan de UA en heeft nadien nog een Master in Business Administration behaald aan de University of Hartford. Hij is zijn professionele carrière in 1986 begonnen bij KPMG op de managementconsultancy afdeling. Nadien heeft hij decennia ervaring opgedaan in de private banking sector. Zijn talenten situeren zich op het gebied van fondsbeheer, financiële analyse en relatiebeheer.

Door de jaren heen is de visie van Marc op de dienst van private banking sterk geëvolueerd. Eind van de vorige eeuw was de belangrijkste taak van een Belgische beursvennootschap om ofwel aandelenorders uit te voeren op de beurs van Brussel, dan wel obligatieorders die voornamelijk op de primaire markt werd uitgevoerd bij een syndicaat van grootbanken eveneens te Brussel. Dit alles tegen betaling van een stevige -en reglementair vastgelegde commissie. Enkele jaren voor de aanvang van het huidige millennium is dan een ‘big bang’ ingetreden: ook andere financiële instellingen die geen beursvennootschap waren, mochten orders op de beurs uitvoeren; de werking van de financiele markten werd bovendien gedigitaliseerd en geglobaliseerd. Als logisch gevolg hebben innovatieve beursvennootschappen hun dienstenaanbod aangepast om hun cliënteel toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden. Dat werd ‘private banking’: dit omhelst enerzijds een luik beleggingen en anderzijds een luik ‘estate planning’. Niet alle beursvennootschappen hebben die omslag gemaakt: van de 300 beursvennootschappen op de Brusselse beurs in 1990 zijn er na fusies, opslorpingen en sluitingen nog maar 20 actief.

Hedendaags vermogensbeheer

Voor Marc behelst hedendaags vermogensbeheer 3 essentiële zaken:

1) Een marktconforme return/risk voor uw beleggingen volgens het door u gekozen risicoprofiel – mits weliswaar enige kosten en de onvermijdelijke belastingen.

2) Adequate ‘estate planning’ om financiële gemoedsrust te verschaffen alsook de belastingdruk binnen de perken te houden.

3) Bescherming bieden tegen ‘behavioural biases’. Een niet-letterlijke Nederlandse vertaling van dit begrip zou intuïtieve vooringenomenheid zijn.

Lees het volledige verhaal in de PDF in bijlage.

Marc Stevens

Een goed idee is altijd eenvoudig uit te leggen. Om een slecht idee trachten goed te praten, heb je veel uitleg nodig.


Ook interessant om te lezen

01/2024

Welkom Els Vanhoudt, Anne Laschet & Nastassia Jimenez

SDM verwelkomt Els Vanhoudt, Anne Laschet en Nastassia Jiminez.

Lees meer