Learning corner - 01/2022

Wat zijn de voordelen van een schenking van financiële activa in 2020?

Door Grégory Homans

Bij het overlijden van een Belgische inwoner is zijn vermogen onderworpen aan successierechten. Deze rechten zijn progressief. Ze kunnen oplopen tot 30% wanneer de kinderen, de echtgenoot en, in sommige gevallen, de samenwonende erven. En in andere gevallen zelfs tot 80%. Om deze belasting te vermijden, schenken veel Belgen tijdens hun leven hun financiële activa. Laten we eens kijken naar de belangrijkste voordelen van deze schenkingen.

Hervorming van het eigendomsrecht: bescherming van de schenker…
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, betekent schenken niet noodzakelijkerwijs jezelf uitkleden!

Er kan inderdaad een schenking van financiële activa worden gedaan om de schenker het recht te garanderen om de geschonken activa vrij te blijven beheren, om de inkomsten die ze genereren (rente en dividenden) te innen, evenals de meerwaarden die op de portefeuille worden gerealiseerd. Het is zelfs mogelijk om gebruik te maken van de nieuwigheden die voortvloeien uit de hervorming van het eigendomsrecht van 1 september 2021 om de schenker, onder bepaalde voorwaarden, in staat te stellen het geschonken vermogen verder op te nemen en voor eigen voordeel te gebruiken. Dit veronderstelt een zorgvuldig beheer van de schenking om elk risico op vragen van de fiscus te vermijden.

Een andere mogelijkheid voor de schenker is dat de schenker van de begunstigde verlangt dat hij hem een beheersmandaat verleent, hem een lijfrente betaalt en/of zijn medische of andere kosten dekt (kosten van verblijf in een rusthuis, enz.).

…en van de langstlevende echtgenoot
Het is niet ongebruikelijk dat de schenker profiteert van een schenking ten gunste van zijn kinderen of een derde om, na zijn overlijden, de levensstijl van zijn langstlevende echtgenoot veilig te stellen.

Indien de schenker een recht van vruchtgebruik op de geschonken activa heeft behouden, kan de schenking zo worden georganiseerd dat de langstlevende echt- genoot bij het overlijden van de schenker vruchtgebruiker van deze activa wordt. De hervorming van het eigendomsrecht biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden: belastingvrijstelling, uitstel van specifieke regelingen voor het vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenoot, enz.

Een alternatief voor het vruchtgebruik is het verstrekken van een lijfrente aan de langstlevende echtgenoot. De uitbetaling hiervan kan, behoudens bepaalde aanpassingen, gebeuren tegen gunstige fiscale voorwaarden.

Fiscaal nieuws in 2022
Een schenking van financiële activa kan, naar keuze van de partijen, al dan niet worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Het tarief van de registratierechten ligt tussen de 3% en 7% (afhankelijk van het bevoegde gewest en de relatie tussen de partijen).

Verder lezen? Download het volledige interview hieronder.

Een alternatief voor het vruchtgebruik is het verstrekken van een lijfrente aan de langstlevende echtgenoot. De uitbetaling hiervan kan, behoudens bepaaldeaanpassingen, gebeuren tegen gunstige fiscale voorwaarden.


Ook interessant om te lezen

03/2024

Hoe financiële activa schenken zonder er afstand van te doen?

Door Grégory Homans, beherend vennoot van advocatenkantoor Dekeyser & Associés

Lees meer

02/2024

Intuïtieve vooroordelen

Ons economisch denken wordt door psychologie beïnvloed: 100% positivistische logica is niet mogelijk. Door Marc Stevens.

Lees meer