Learning corner - 03/2024

Hoe financiële activa schenken zonder er afstand van te doen?

Door Grégory Homans

Wanneer een Belgische ingezetene overlijdt, is zijn of haar vermogen onderworpen aan successierechten. Deze rechten zijn progressief. Ze kunnen oplopen tot 30% wanneer de kinderen, de echtgenoot of echtgenote en, in sommige gevallen, de samenwonende partner erven. En tot 80% in de andere gevallen. Om deze belasting te vermijden, anticiperen veel mensen op de overdracht van hun vermogen en schenken ze financiële activa terwijl ze nog in leven zijn. Er zijn echter maar weinig mensen die echt afstand willen doen van hun activa. Veel van onze klanten vragen ons hoe ze kunnen “schenken zonder er afstand van te doen”.

Inkomsten, vermogenswinsten & kapitaal

Een goed gestructureerde schenking van financiële activa kan ervoor zorgen dat de schenker de geschonken activa vrij kan blijven beheren en de inkomsten eruit (rente en dividenden) kan ontvangen zonder dat de begunstigden er zich tegen kunnen verzetten. 

Door de hervorming van het goederenrecht wordt de schenker nog beter beschermd. Een van de nieuwigheden is de mogelijkheid voor de schenker om, onder bepaalde voorwaarden, begunstigde te zijn van de meerwaarden die werden gerealiseerd op de effectenportefeuille. Een andere verandering is de mogelijkheid voor de schenker om in bepaalde gevallen over de geschonken activa te blijven beschikken en ze ten gunste van zichzelf te gebruiken.

Om het de schenker gemakkelijker te maken zijn of haar rechten uit te oefenen, kan het behoud van het familiale karakter van de geschonken financiële activa gegarandeerd worden (verbod voor de begunstigden om deze als onderpand te geven, enz.).

Het is raadzaam de schenkingsakte met grote zorg op te stellen om elk risico te vermijden dat deze wordt aangevochten door de belastingautoriteiten (o.a. op basis van fiscaal misbruik).

 

Bescherming van de langstlevende echtgenoot

De schenker doet vaak een schenking aan zijn kinderen of een derde partij om bij zijn overlijden de levenstrein van zijn echtgenoot/echtgenote veilig te stellen. Als de schenker bepaalde rechten op de geschonken activa heeft behouden, kan de schenking in principe zo worden georganiseerd dat de langstlevende echtgenoot er ook van kan profiteren na het overlijden van de schenker. Er bestaan verschillende instrumenten (voortgezet vruchtgebruik, wettelijke aanwas van vruchtgebruik, enz.). Elk heeft zijn eigen burgerlijke en fiscale specificiteiten. Op basis van de overwogen situatie moet het gepaste hulpmiddel worden gedefinieerd.

 

Verder lezen? Download het volledige artikel hieronder.

 

Gregory Homans

Het is raadzaam de schenkingsakte met grote zorg op te stellen om elk risico te vermijden dat deze wordt aangevochten door de belasting-autoriteiten.


Ook interessant om te lezen

02/2024

Intuïtieve vooroordelen

Ons economisch denken wordt door psychologie beïnvloed: 100% positivistische logica is niet mogelijk. Door Marc Stevens.

Lees meer

05/2023

ChatGPT, het revolutionaire technologische fenomeen

Zelden heeft de technologiesector zo'n enthousiasme gegenereerd in zo'n korte tijd, een blik op deze "technologische tsunamie".

Lees meer