Learning corner - 02/2024

Intuïtieve vooroordelen

Marc Stevens, Wettelijk vertegenwoordiger

Economie is geen exacte wetenschap zoals wiskunde of scheikunde. Het behoort tot het domein van de menswetenschappen: economisch onderzoek gebeurt op basis van een empirische methodologie die psychologische ervaring omvat. Ons economisch denken wordt dus door psychologie beïnvloed: 100% positivistische logica is niet mogelijk.

Dit geldt dus ook voor beleggingstheorie. Er zijn al duizenden boeken over beleggen geschreven, maar geen bevat de magische formule. Hoogstens kan een beleggingsmethodologie zich baseren op boekhoudkundige cijfers, maar zelfs de meest uitgebreide analyse van geauditeerde cijfers biedt geen garantie op succes. Eventueel werkt zo’n cijfermethode nog wel voor cash-flow projecties op kortere termijn en heeft ze dus absoluut haar nut voor de bepaling van de kredietwaardigheid op diezelfde korte termijn. Dat doen kredietbeoordelaars heel goed. Maar om het toekomstig verloop van de aandelenkoers in te schatten bestaat geen coherente kwantitatieve methode. Anders zou die al bekend zijn.

Economen zijn zich bewust van hun menselijke tekortkomingen. Ze hebben onder de noemer ‘behavioural finance’ al veel onderzoek verricht naar hun gedragspsychologische afwijkingen. Die laatste term is de letterlijke vertaling van ‘behavioural biases’ en klinkt pejoratief. Nochtans beschrijft het een heel normaal menselijk fenomeen. De term ‘intuïtieve vooroordelen’ klinkt wat vlotter.

Het is zaak om je hiervan bewust te zijn, en mocht dat niet het geval zijn, dan acht Securities De Munter het als één van zijn belangrijkste punten van toegevoegde waarde om u daarin bij te staan.

‘Behavioural biases’ zijn irrationele beslissingen die tgv angst, hebzucht, paniek of een andere emotie een nadelige impact hebben op uw rendement.

De emotionele kwab in ons brein is ouder dan de logische. Informatie bereikt de emotionele kwab daarom eerst en zorgt steevast voor een veilige behoudsgezinde reactie. Dit dateert nog van 150.000 jaar geleden toen we in een steppe rondwaarden en ons leven door fauna en flora werd bedreigd. De emotionele kwab baseert zich dus op vertrouwdheid, gelijkaardigheid, proximiteit en reageert bliksemsnel maar is niet accuraat. Pas nadien kan de logische kwab aan het werk die een meer tijdrovende deductieve logische inspanning vergt.

In een normaal beursklimaat beaamt elkeen dat je aandelen moet kopen “als de kanonnen bulderen”, maar slechts een héél kleine minderheid voegt de daad bij het woord.

Lees het volledige artikel via de download.

The investor’s chief problem – and even his worst enemy - is likely to be himself.


Benjamin Graham

03/2024

Hoe financiële activa schenken zonder er afstand van te doen?

Door Grégory Homans, beherend vennoot van advocatenkantoor Dekeyser & Associés

Lees meer

05/2023

ChatGPT, het revolutionaire technologische fenomeen

Zelden heeft de technologiesector zo'n enthousiasme gegenereerd in zo'n korte tijd, een blik op deze "technologische tsunamie".

Lees meer