Fiscaliteit - 11/2023

Vergelijking van de belastingstelsels die van toepassing zijn op levensverzekeringen en effectenrekeningen

François Collon, advocaat aan de Balie van Brussel

Het afsluiten van een levensverzekering van tak 23 wordt vaak genoemd als alternatief voor het rechtstreekse houderschap van een effectenrekening. In deze bijdrage komt dit onderwerp aan bod en worden de belastingstelsels voorgesteld die op beide situaties van toepassing zijn.

Belastingstelsel dat van toepassing is op het rechtstreekse houderschap van een effectenrekening

Wat de inkomstenbelasting betreft

De rente en dividenden worden belast tegen een afzonderlijk tarief van 30%. Als het om inkomsten gaat die in België werden gegenereerd, zijn de schuldenaars van de inkomsten in principe verplicht om roerende voorheffing in te houden. Deze inkomsten hoeven dus niet te worden aangegeven door hun begunstigde. Als het om buitenlandse inkomsten gaat, is er uiteraard geen verplichting voor de ‘buitenlandse’ schuldenaars om ‘Belgische’ roerende voorheffing in te houden. Deze inkomsten moeten dus door de belastingbetaler zelf worden aangegeven in zijn jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Meerwaarden op aandelen via een effectenrekening zijn in principe vrijgesteld van belasting als ze worden gerealiseerd in het kader van het normale beheer van een privévermogen (wat in principe bijna altijd het geval zal zijn).

Artikel 19bis van het WIB 92 vormt echter een uitzondering op de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen. Dit artikel voorziet in de belastingheffing als interest op inkomsten die worden ontvangen in geval van overdracht onder bezwarende titel van aandelen of royalty’s, in geval van de overname van eigen aandelen of in geval van de gehele of gedeeltelijke splitsing van het maatschappelijke vermogen van een instelling voor collectieve belegging waarvan meer dan 10% van het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen is belegd.

Belastingstelsel van toepassing op levensverzekeringen van tak 23

Wat de inkomstenbelasting betreft
Wat de inkomstenbelasting betreft, is het gedeeltelijk of volledig afkopen van levensverzekeringen van tak 23 zonder gewaarborgd rendement of vaste verplichtingen met betrekking tot looptijd, bedrag of rendement in principe vrijgesteld van belasting. In principe is het rendement van een levensverzekering van tak 23 dus niet onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Meer weten? Download het artikel hieronder.

Francois Colon

François Colon


Collon, avocats en droit fiscal.

07/2022

We‘re here because we‘re here

Beurskoersen worden door ontelbaar veel factoren beïnvloed. Kunnen we de korte-termijn factoren en hun impact voorzien?

Lees meer

05/2022

De groei van de ETF-markt

Beleggers lijken wereldwijd de potentiële voordelen van ETF's te hebben ingezien.

Lees meer