Interview - 10/2022

Repatriëring van kapitaal uit het buitenland naar België

Door Grégory Homans

Het repatriëren van in het buitenland geïnvesteerd kapitaal kan voor heel wat hoofdbrekens zorgen, ook voor belastingbetalers die een fiscale regularisatie hebben doorgevoerd. Al geruime tijd worden de regels op dit vlak aangescherpt.  

Het repatriëren van in het buitenland geïnvesteerd kapitaal kan voor heel wat hoofdbrekens zorgen, ook voor belastingbetalers die een fiscale regularisatie hebben doorgevoerd. Al geruime tijd worden de regels op dit vlak aangescherpt.

Oorsprong van het kapitaal: onmogelijk te bewijzen?
In het kader van hun verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld stellen Belgische financiële instellingen de aanvaarding van buitenlands kapitaal afhankelijk van het bewijs van de wettige oorsprong ervan (namelijk dat het niet bezoedeld is door fraude, zelfs niet wanneer die fraude is verjaard). Het feit dat het kapitaal het voorwerp uitmaakte van een eerdere fiscale regularisatie (e.a. EBAbis) is niet altijd voldoende. Bovendien, als de cliënt kapitaal heeft geërfd of ontvangen van zijn ouders, moet hij mogelijk de wettigheid van de fondsen van zijn ouders rechtvaardigen. Dit bewijs is vaak moeilijk (zo niet onmogelijk) te leveren.

EBAquater: nog verplicht?
Het is dan ook niet ongebruikelijk dat de benaderde Belgische financiële instelling, om te voorkomen dat ze vervolgd worden wegens medeplichtigheid aan het witwassen van geld, de klant voorstelt om een fiscale regularisatie (EBAquater) uit te voeren. Deze procedure biedt zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak amnestie. Deze immuniteit zal de bank veiligstellen en het voor haar makkelijker maken om buitenlands kapitaal te ontvangen.

 

Verder lezen? Download het volledige interview hieronder.


Ook interessant om te lezen

02/2024

Karel Plasman, expert in het bank en financiewezen

Een interview met expert in het bank en financiewezen met carrière bij Citi, Rabobank en Visa.

Lees meer

02/2024

Interview – TINC – The infrastructure company

TINC is een Belgische beursgenoteerde investeringsmaatschappij met infrastructuurprojecten in België, Nederland, Ierland en Frankrijk. We interviewen

Lees meer