Interview - 05/2021

Waarom we ons recyclageproces moeten herbekijken

Interview met Benjamin Colas — CEO Group Wilmet

De Wilmet Group is al meer dan 50 jaar actief in de recyclagesector en positioneert zich als lokale speler in de circulaire economie voor de inzameling en verwerking van ferro- en non-ferrometaalafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen en autowrakken (erkend centrum). De Wilmet Group kan bogen op een jarenlange ervaring in het leveren van geoptimaliseerde oplossingen voor het ecologische beheer van afvalstromen door deze om te zetten in grondstoffen die opnieuw in een nieuwe productiecyclus kunnen worden geïntroduceerd.

Maar wat is de circulaire economie? Wat is daar bijzonder aan?

Benjamin Colas — Het huidige economische model is gebaseerd op een lineair patroon van winnen, produceren, consumeren en weggooien. De onbeperkte toegang tot hulpbronnen heeft de groei van een dergelijk patroon lange tijd vergemakkelijkt. Maar de groeiende vraag, de milieuproblemen en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen dwingen ons vandaag onze productie- en consumptiemethoden te herzien. Deze ‘historische’ wijze van functioneren heeft veel negatieve gevolgen.

Dankzij de circulaire economie wordt ons een oplossing aangeboden. De circulaire economie is geïnspireerd op de natuur, waar geen sprake is van overconsumptie en waar niets wordt gecreëerd, niets verloren gaat… alles wordt getransformeerd! Kortom, een mooi alternatief voor de lineaire economie.

De beginselen van de circulaire economie
De circulaire economie is gebaseerd op het gebruik van materialen en producten in een kringloop. Gebruikte en afgedankte producten worden zo vaak mogelijk opnieuw in de pro- ductie-, distributie- en gebruikscyclus gebracht. Het model is dus gericht op een efficiënt gebruik van alle hulpbronnen (materialen, energie, water, lucht) in alle stadia van de productiecyclus.

Hoe positioneert u zich? Wat maakt dat u zich onderscheidt?

De Wilmet Group focust op lokale circulaire economie. Zij heeft 4 dochterondernemingen in België (Malonne, Luik, Halanzy en Schoten), elk met haar eigen specificiteit
en regionale verankering, wat het lokale beheer van het ingezamelde afval bevordert. Het afval dat wij inzamelen wordt hoofdzakelijk (70%) doorverkocht binnen een straal van 150 km.

Wij verkopen het voornamelijk aan bedrijven die het ter plaatse recycleren en/of hergebruiken, zoals smelterijen en raffinaderijen.

Kan alles gerecycleerd worden, en tegen welke prijs?

De beperkingen zijn in de eerste plaats van technische aard. Dat heeft te maken met de heterogeniteit van de te recycleren productstromen, met de degradatie van het materiaal en met de noodzaak om homogeen afval te produceren. Hoe complexer de technieken, des te duurder ze zijn.

De technische vooruitgang en de stijging van de grondstofprijzen kunnen een type van recyclage dat nog niet rendabel was, wel degelijk rendabel maken.

Dit is het geval met bepaalde minerale grondstoffen en aardolieproducten, waar bepaalde afzettingen die niet gemakkelijk toegankelijk zijn (zoals afzettingen in de diepzee) moeten worden geëxploiteerd gezien het risico op schaarste en/of economisch-politieke afhankelijkheid (cf. zeldzame aarden in China). De via recy- clage geproduceerde materialen zijn door vermenging meestal ‘verontreinigd’ met verschillende elementen, zelfs na sortering en verwerking. Dit is met name het geval bij gerecycleerd staal of aluminium, waar verschillende ‘nuances’ (met verschillende gehaltes van koolstof, molybdeen, vanadium, enz.) vermengd geraken met andere componenten zoals koper. Gerecycleerd staal heeft daardoor slechtere mechanische eigenschappen dan ‘nieuw’ staal.

Omdat gerecycleerde materialen vaak van mindere kwaliteit zijn, worden ze doorgaans voor andere producten gebruikt dan waar ze oorspronkelijk voor dienden.

Verder lezen? Download het volledige interview hieronder.

Benjamin Colas

We moeten dringend onze manier van denken over productie en consumptie drastisch wijzigen, anders brengen wij de planeet en de mensheid in gevaar.


Test
Ook interessant om te lezen

06/2024

IBA GROUP, de wereldleider in protontherapie, maar niet alleen…

Interview met Olivier Legrain, CEO van Ion Beam Applications, een beursgenoteerd bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve opl

Lees meer

02/2024

Karel Plasman, expert in het bank en financiewezen

Een interview met expert in het bank en financiewezen met carrière bij Citi, Rabobank en Visa.

Lees meer